Welkom op onze website

 Terug naar school actie:

In de hele maand september bij een vaccinatie van een hond 1kg hondenvoer gratis:

Wat is een vaccinatie?

Een vaccinatie zorgt voor de opbouw van een bescherming (via antistoffen en afweercellen) tegen bepaalde ziekteverwekkers.
 Bij een vaccinatie wordt een kleine hoeveelheid vaccin, dat de ziekteverwekkers bevat, onder de huid ingespoten. Deze
ziekteverwekkers zijn zo behandeld dat ze de hond niet ziek maken, maar zorgen ervoor dat de hond afweerstoffen aanmaakt
tegen de ziekte. Komt u hond, na de vaccinatie, in contact met deze ziektekiemen dan zal hij/zij tegen deze aandoening
beschermd zijn en wordt hij niet of veel minder ziek.

Vaccinatie van de pup

Pasgeboren pups krijgen de eerste dagen via de moedermelk afweerstoffen mee. Deze antistoffen bieden een tijdelijke
bescherming gedurende enkele weken. Na het spenen (op de leeftijd van circa zes weken) dalen deze afweerstoffen echter snel,
zodat de pup weer gevoelig wordt voor ziektes. Een basisvaccinatie bij de pup bestaat meestal uit twee tot drie vaccinaties
(met een tussenperiode van enkele weken). Wij staan steeds ter uwer beschikking om samen met u het vaccinatieschema te bespreken
 en samen te stellen, afhankelijk van de leeftijd van de pup en de regio of leefomgeving. Vaak gebeurt de eerste enting reeds
bij de fokker. Vraag daarom steeds het vaccinatieboekje, zodat wij u kunnen informeren wanneer de volgende vaccinatie dient
plaats te vinden.

Vaccinatie van de volwassen hond

Een jaarlijkse hervaccinatie (of ‘booster’) is wel degelijk nodig bij de oudere hond. Het niveau van de bescherming, geboden
door de vaccinatie, daalt immers in functie van de tijd. Het afweersysteem dient op regelmatige tijdstippen terug te worden
gestimuleerd. Daarom dienen de meeste vaccins jaarlijks te worden herhaald. Bovendien kan de dierenarts bij de jaarlijkse
hervaccinatie de algemene gezondheidstoestand van uw hond evalueren

Buitenland

Bij een bezoek aan het buitenland moet u steeds kunnen aantonen dat uw hond tegen hondsdolheid (rabiës) werd gevaccineerd.
Voor de meeste landen is het voldoende dat u kunt laten zien, aan de hand van het Europees paspoort, dat deze vaccinatie is
gebeurd (bij een eerste rabiësvaccinatie: 30 dagen voor vertrek; bij hervaccinatie: met onmiddellijke ingang). Sommige landen
stellen nog bijkomende voorwaarden. Informeer u vooraf duidelijk wat de invoervereisten zijn van uw vakantiebestemming, zodat
u ter plaatse niet voor verassingen komt te staan. (Voor meer info over de invoervereisten per land zie:
www.vladiver.be/publieke-info-buitenland.aspx) Zie ook hoofdstuk ‘Op reis’

Overzicht van de voornaamste hondenziekten (waarvoor een vaccinatie bestaat)

Hondenziekte – ziekte van Carré

Een virus – nauw verwant aan het mazelenvirus bij de mens – veroorzaakt deze ziekte. De voornaamste symptomen zijn:
 neusvloei, oogvloei, hoest, zenuwsymptomen, soms ook braken en diarree. Deze ziekte kan leiden tot blijvende invaliditeit of sterfte.

Parvovirose – Kattenziekte

Een erg besmettelijke en in vele gevallen dodelijke ziekte, die vooral gevreesd is bij pups. Parvovirose geeft aanleiding tot hevig
braken, bloederige diarree en uitdroging

Leptospirose – rattenziekte

Leptospirose is een bacteriële aandoening, die kan overgaan op de mens. De besmettingsbron is de bruine rat, die voorkomt in beekjes
en grachten of langs een rivier (Nete). Hoofdzakelijk worden de nieren en lever aangetast en de ziekte gaat gepaard.

Besmettelijke hepatitis

Ernstige leveraandoening, die wordt gekenmerkt door zeer hoge koorts, bleek tandvlees, braken, buikpijn en in vele gevallen geelzucht.

Kennelhoest – infectieuze tracheobronchitis

Ademhalingsziekte met aantasting van de luchtpijp en bronchen. Veroorzaakt een typische droge hoest. Deze vaccinatie is vaak vereist bij
plaatsing in een pension of kennel en is tevens aan te raden, indien u met uw hond naar een hondenschool gaat.

Hondsdolheid – rabiës

Dit is de meest gevreesde hondenziekte, die bijna steeds een dodelijke afloop kent. Ook voor de mens is hondsdolheid dodelijk. Rabiës
veroorzaakt een aantasting van de hersenen met gedragswijzigingen als gevolg (agressie). Ten Zuiden van Samber en Maas is de vaccinatie
tegen rabiës verplicht. Voor buitenlandse reizen is een rabiëscertificatie in het Europees paspoort verplicht.

(Bron: Intervet, ‘Vaccinaties’)

 

 

Dierenarts Greet Pouders, Koning Bouwdewijnstraat 75, 3920 Lommel, Belgiƫ, Ligging, Gsm : 0497/702 426, info@greetpouders.be, BTW BE0821 997 202, Stratenplan