Welkom op onze website

In de hele maand oktober gratis poepzakje bij elk honden vaccin:

Wat is een vaccinatie?

Een vaccinatie zorgt voor de opbouw van een bescherming (via antistoffen en afweercellen) tegen bepaalde ziekteverwekkers.
 Bij een vaccinatie wordt een kleine hoeveelheid vaccin, dat de ziekteverwekkers bevat, onder de huid ingespoten. Deze
ziekteverwekkers zijn zo behandeld dat ze de hond niet ziek maken, maar zorgen ervoor dat de hond afweerstoffen aanmaakt
tegen de ziekte. Komt u hond, na de vaccinatie, in contact met deze ziektekiemen dan zal hij/zij tegen deze aandoening
beschermd zijn en wordt hij niet of veel minder ziek.

Vaccinatie van de pup

Pasgeboren pups krijgen de eerste dagen via de moedermelk afweerstoffen mee. Deze antistoffen bieden een tijdelijke
bescherming gedurende enkele weken. Na het spenen (op de leeftijd van circa zes weken) dalen deze afweerstoffen echter snel,
zodat de pup weer gevoelig wordt voor ziektes. Een basisvaccinatie bij de pup bestaat meestal uit twee tot drie vaccinaties
(met een tussenperiode van enkele weken). Wij staan steeds ter uwer beschikking om samen met u het vaccinatieschema te bespreken
 en samen te stellen, afhankelijk van de leeftijd van de pup en de regio of leefomgeving. Vaak gebeurt de eerste enting reeds
bij de fokker. Vraag daarom steeds het vaccinatieboekje, zodat wij u kunnen informeren wanneer de volgende vaccinatie dient
plaats te vinden.

Vaccinatie van de volwassen hond

Een jaarlijkse hervaccinatie (of ‘booster’) is wel degelijk nodig bij de oudere hond. Het niveau van de bescherming, geboden
door de vaccinatie, daalt immers in functie van de tijd. Het afweersysteem dient op regelmatige tijdstippen terug te worden
gestimuleerd. Daarom dienen de meeste vaccins jaarlijks te worden herhaald. Bovendien kan de dierenarts bij de jaarlijkse
hervaccinatie de algemene gezondheidstoestand van uw hond evalueren

Buitenland

Bij een bezoek aan het buitenland moet u steeds kunnen aantonen dat uw hond tegen hondsdolheid (rabiës) werd gevaccineerd.
Voor de meeste landen is het voldoende dat u kunt laten zien, aan de hand van het Europees paspoort, dat deze vaccinatie is
gebeurd (bij een eerste rabiësvaccinatie: 30 dagen voor vertrek; bij hervaccinatie: met onmiddellijke ingang). Sommige landen
stellen nog bijkomende voorwaarden. Informeer u vooraf duidelijk wat de invoervereisten zijn van uw vakantiebestemming, zodat
u ter plaatse niet voor verassingen komt te staan. (Voor meer info over de invoervereisten per land zie:
www.vladiver.be/publieke-info-buitenland.aspx) Zie ook hoofdstuk ‘Op reis’

Overzicht van de voornaamste hondenziekten (waarvoor een vaccinatie bestaat)

Hondenziekte – ziekte van Carré

Een virus – nauw verwant aan het mazelenvirus bij de mens – veroorzaakt deze ziekte. De voornaamste symptomen zijn:
 neusvloei, oogvloei, hoest, zenuwsymptomen, soms ook braken en diarree. Deze ziekte kan leiden tot blijvende invaliditeit of sterfte.

Parvovirose – Kattenziekte

Een erg besmettelijke en in vele gevallen dodelijke ziekte, die vooral gevreesd is bij pups. Parvovirose geeft aanleiding tot hevig
braken, bloederige diarree en uitdroging

Leptospirose – rattenziekte

Leptospirose is een bacteriële aandoening, die kan overgaan op de mens. De besmettingsbron is de bruine rat, die voorkomt in beekjes
en grachten of langs een rivier (Nete). Hoofdzakelijk worden de nieren en lever aangetast en de ziekte gaat gepaard.

Besmettelijke hepatitis

Ernstige leveraandoening, die wordt gekenmerkt door zeer hoge koorts, bleek tandvlees, braken, buikpijn en in vele gevallen geelzucht.

Kennelhoest – infectieuze tracheobronchitis

Ademhalingsziekte met aantasting van de luchtpijp en bronchen. Veroorzaakt een typische droge hoest. Deze vaccinatie is vaak vereist bij
plaatsing in een pension of kennel en is tevens aan te raden, indien u met uw hond naar een hondenschool gaat.

Hondsdolheid – rabiës

Dit is de meest gevreesde hondenziekte, die bijna steeds een dodelijke afloop kent. Ook voor de mens is hondsdolheid dodelijk. Rabiës
veroorzaakt een aantasting van de hersenen met gedragswijzigingen als gevolg (agressie). Ten Zuiden van Samber en Maas is de vaccinatie
tegen rabiës verplicht. Voor buitenlandse reizen is een rabiëscertificatie in het Europees paspoort verplicht.

(Bron: Intervet, ‘Vaccinaties’)

 

 

   
13/10/2014 Version française en-dessous


REGELS VOOR HET VERKEER VAN HONDEN, KATTEN EN FRETTEN: NIEUW VANAF 29 DECEMBER 2014

De voorschriften voor het reizen met gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) binnen de Europese Unie worden duidelijker en strenger. Zo zijn de regels voor het afleveren van het paspoort en voor de vaccinatie tegen rabiës aangepast en is het niet-commerciële verkeer beter gedefinieerd.

Wat de geldigheid van vaccinatie tegen rabiës betreft, zullen voor een eerste vaccinatie niet langer de aanbevelingen van de verschillende producenten van toepassing zijn. Vanaf 29 december 2014 is de geharmoniseerde regel dat de eerste vaccinatie tegen rabiës pas vanaf de leeftijd van 12 weken kan worden uitgevoerd en pas na 21 dagen geldig is (dus vanaf 16 weken).

De Belgische lijst met lidstaten met een rabiësvrij statuut, van waaruit niet-gevaccineerde pups kunnen worden ingevoerd, zal verdwijnen. In principe zullen dus geen dieren jonger dan 12 weken en niet gevaccineerd tegen rabiës meer in ons land mogen worden binnengebracht.

De controles bij invoer in de Europese Unie worden verscherpt. Als het gezelschapsdier uit een land met een hoog risico op rabiës komt ( dus wanneer serologisch onderzoek vereist is ), is de eigenaar of verantwoordelijke verplicht om uit eigen beweging het dier op de plaats van binnenkomst voor controle aan te bieden.

Het Europees paspoort voor gezelschapsdieren, dat toelaat om naar andere lidstaten te reizen, is aangepast. Dit paspoort moet bij aflevering alle identificatiegegevens bevatten, zowel van het dier als van de eigenaar, en ook door die laatste worden ondertekend. Dit moet voorkomen dat er blanco paspoorten in omloop raken. De paspoorten die voor 29 december 2014 al zijn of nog worden afgeleverd, blijven wel geldig.

De definitie van niet-commercieel verkeer is verduidelijkt: het gaat om elke verplaatsing die niet tot doel heeft om een gezelschapsdier te verkopen of de eigendom ervan over te dragen. Het dier blijft voor de duur van dit verkeer onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de gemachtigde persoon.

Wanneer een eigenaar of verantwoordelijke met meer dan vijf gezelschapsdieren reist, blijven dezelfde regels als voor handelsverkeer gelden. Een uitzondering is voorzien voor dieren die deelnemen aan een wedstrijd, een tentoonstelling of een sportmanifestatie, op voorwaarde dat de juiste procedure is gevolgd.

De basisregels voor intracommunautair verkeer van gezelschapsdieren, ten slotte, blijven dezelfde. Honden, katten en fretten moeten geïdentificeerd zijn, geldig gevaccineerd zijn tegen rabiës en vergezeld zijn van een paspoort of van een invoercertificaat. Ook de wachttijden voor invoer of terugkeer met gezelschapsdieren uit derde landen, en de regels voor serologisch onderzoek, wijzigen niet.

Meer informatie :
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pet-regulation_20141229_en.htm


 

Dierenarts Greet Pouders, Koning Bouwdewijnstraat 75, 3920 Lommel, Belgiƫ, Ligging, Gsm : 0497/702 426, info@greetpouders.be, BTW BE0821 997 202, Stratenplan